Om Sandt Liv i Gud

SLIG

Den danske forening for Sandt Liv i Gud (SLIG) er en frivillig organisation, der er dedikeret til at sprede budskaberne Sandt Liv i Gud i Danmark.

Hvad er Sandt Liv i Gud

Sandt Liv i Gud er en samling af næsten 2000 budskaber, som Vassula Rydén har modtaget fra Gud siden 1985. Budskaberne er fulde af åndelig næring, rodfæstet i Bibelen og skrevet i et klart og direkte sprog. I budskaberne inviterer Gud hver enkelt af os til at indgå i en dialog med Ham og beder os om at erstatte Vassulas navn i disse tekster med vores eget.

Hvis du vil vide mere om Vassula og Budskaberne, og læse budskaberne online på mange sprog, herunder dansk, kan du besøge den internationale hovedhjemmeside på tlig.org.

Enhed i mangfoldighed

Et af hovedtemaerne i budskaberne fra Sandt Liv i Gud er de kristne kirkers enhed, en opfordring til omvendelse og forsoning, hvor "den virkelige enhed er og vil være i hjerterne".

"Ortodokse! Katolikker! Protestanter! I tilhører alle Mig! I er alle ét i Mine øjne!"

SLIGs apostolat omfatter derfor arrangementer og aktiviteter, der i høj grad fremmer enhed. Retræter, åndelige sammenkomster og bedegrupper er altid åbne for alle kristne trosretninger. Selv mange andre religioner tiltrækkes af Sandt Liv i Gud og dets budskab om FRED. Alle mennesker er inviteret til alle arrangementer og aktiviteter, som SLIG er vært for og promoverer.

Bøger

Da spredningen af budskaberne er kernen i vores mission, er det kun naturligt, at vi leverer Sandt Liv i Gud bøger, tidsskrifter, DVD'er og forskellige andre bøger og materialer. Se under bøger for mere information.

Bedegrupper

Den åndelige kerne i vores apostolat er Sandt Liv i Guds økumeniske bedegrupper. Hvis du vil vide mere om vores bedegrupper og finde en bedegruppe, kan du besøge vores side om bedegrupper.

Beth Myriam-projektet - at brødføde de fattige

I 1998 blev Vassula Rydén inspireret gennem en vision med et budskab om at starte et nyt projekt for at brødføde de fattige.

".....lyt nu til Mig, og skriv disse ord: etablér vore Beth Myriams overalt, hvor du kan; opløft de nedtrykte og hjælp de forældreløse, beskyt Mig, red Mig fra rendestenen, giv Mig tag over hovedet og giv Mig at spise, løft af Min byrde og udmattelse, støt Mig og anspor Mig; alt, hvad du gør for den mindste af Mine brødre, det gør du for Mig… Jeg velsigner alle, som støtter Mit liv, må de forblive dydige og kærlighedsfulde, Jeg er med jer … ic;"

Projektet hedder "Beth Myriam" eller "Marias Hus". Læs mere på hjemmesiden bethmyriam.org.