Senest revideret den: 13. juni 2024

Persondatapolitik for Foreningen Sand Liv I Gud

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Sandt Liv i Gud er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: formand Frank Johannes Bjergkilde
Adresse: Sct. Anna Gade 53A 2 TH, 3000 Helsingør
CVR: 36637676
Telefon: 22 62 12 75
E-mail: dk@tlig.org
Hjemmeside: sandlivigud.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger.

Hvis der er givet cookie samtykke til marketing som giver mulighed for at dele sider på sociale medier, vil der blive indsamlet oplysninger om din adfærd på nettet af tredjepart.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger om ikke-medlemmer opbevares indtil ønskede services afmeldes eller formålet med behandling er ophørt.

Medlemmer: Vi sletter alle personoplysninger når medlemskab, er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Når vi ændrer persondatapolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.