Aktiviteter i Sandt Liv i Gud

Bedegrupper

Sandt Liv i Guds økumeniske bedegrupper består af mennesker, der læser og forsøger at følge den lære, som Helligånden har givet os i Sandt Liv i Guds budskaber, nemlig at leve som Guds familie, ikke at leve uafhængigt. Som alle familier har vi brug for hinanden, fordi vi har så meget at give hinanden. Vassula siger, at hovedformålet med en TLIG-bønnegruppe er at bede for enhed.

Håndtegnet akvarelillustration af bedende mennesker, apostle i bøn, taksigelse til Herren.

Læse- og studiegrupper

I Sandt Liv i Gud budskaberne opfordres vi til at mødes i læse- og samtalegrupper, hvor man regelmæssigt samles om at læse afsnit af SLIG-budskaberne med det formål at få læst dem alle i rækkefølge, eller genlæst med større indsigt. Sådanne grupper er ment som inspiration til den enkelte på hver sin måde og som hjælp til at fortsætte læsningen af budkskaberne. For nytilkomne er de også ment som hjælp til lettere forståelser.

Hvis du vil deltage i den internationale studiegruppe med Fr. Iannuzzi er alle aktiviteter udmeldt via det international nyhedsbrev.

Find en aktivitet

Bedegrupper

Esbjerg

Mødernes forløb:

1. Stilhed
2. Bøn til Helligånden
3. Bøn til ærkeenglen Mikael
4. Rosenkransbøn
5. Lovsang
6. Forbønner
7. Bibellæsning
8. Læsning fra Sandt liv i Gud
9. Bøn for helbredelse med håndspålægning
10. Afslutning.

Henvendelse v/ Niels Arpe Hansen tlf. 50 73 40 22
Alle er velkomne.

København

Kontakt Frank J. Bjergkilde. Tlf.: 22 62 12 75. Mail: dk-tlig@gmail.com

Odense

Der er for tiden ingen bedegruppe. Hvis du er interesseret i at starte en gruppe,

Kontakt Jaime Morales Mobil tlf.: 31 44 31 10, e-mail: jaime@mail.dk

Ringsted

Fredage 17:30

Kontakt Jacob Schultz Andersern tlf.: 51 62 24 28 eller e-mail: schultz.jacob@gmail.com

Aabenraa

Kontakt Jette Paulsen. Tlf.: 74 62 61 11, e-mail: jettemarie2@gmail.com

Aalborg

Mødes én gang månedligt, Kontakt Eva Christensen, e-mail: eva@hjemmezone.dk 

Aarhus

De To Hellige Hjerters bedegruppe, der bedes sammen én gang om ugen.
Kontakt Sonia Pedersen, Brammersgade 42, 3. 8000 Aarhus C. Tlf.: 23 29 94 58

Læsegrupper

Aarhus

Sandt Liv i Gud læsegruppe i Aarhus. Kontakt: Sonia Pedersen Tlf: 23 29 94 58

Online bedegrupper

Skype bedegruppe

Dagligt 12:30

For yderligere information skriv til dk@tlig.org

Skype invitations link