Medlemskab af foreningen Sandt Liv i Gud

Alle der har interesse for SLIG-budskaberne, og som anerkender det formål (§ 2 stk. 1) ud fra hvilket Sandt Liv i Gud arbejde, kan blive medlem. Du kan læse om foreningens formål i vedtægterne:

Hvis du er interesseret i at blive medlem, send mail til kasserer tenna.mikkelsen@mail.dk eller ring på tlf.: 22 46 16 33. 

Der bliver ikke opkrævet kontingent/medlemsbidrag, idet betaling af medlemsbidrag er frivillig. Men vi anmoder medlemmerne om at støtte foreningen med et årligt medlemsbidrag på 350 kr. For at deltage i foreningens arbejde med oversættelse af budskaberne, evangelisering m.m. skal du være medlem.


Donationer

Donationer og gaver er meget velkomne. Donationerne anvendes sammen med medlemsbidrag til trykning af bøger, foldere, plakater, evangelisering etc. samt betaling af driftsudgifter til hjemmside m.m.

Indbetaling på Danske Bank: Reg.nr.: 1551 Konto nr.: 3656 037482.

Donationer til Beth Myriam projekt:
Se  hjemmesiden:   https://bethmyriam.org/donate-now/