Medlemskab af foreningen Sandt Liv i Gud

Alle der har interesse for SLIG-budskaberne, og som anerkender det formål (§ 2 stk. 1) ud fra hvilket Sandt Liv i Gud arbejde, kan blive medlem. Du kan læse om foreningens formål i vedtægterne:

Hvis du er interesseret i at blive medlem, send mail til kasserer tenna.mikkelsen@mail.dk eller ring på tlf.: 22 46 16 33. 

Der bliver ikke opkrævet kontingent/medlemsbidrag, idet betaling af medlemsbidrag er frivillig. Men vi anmoder medlemmerne om at støtte foreningen med et årligt medlemsbidrag på 350 kr. 

Medlemsbidraget går til foreningens arbejde, med oversættelse af budskaberne, evangelisering, trykning af bøger, foldere, plakater samt betaling af driftsudgifter.

Indbetaling på Danske Bank: Reg.nr.: 1551 Konto nr.: 3656 037482.