Vassula og Kirkerne

Foruden nedenstående fremstilling kan man læse om Vassula og Vatikanet her: https://ww3.tlig.org/da/budskaberne/nihil-obstat-imprimatur/

Da Kardinal Joseph Ratzinger, nu Pave Benedict den XVI, blev spurgt i 2005: "...hvordan vil Troslærekongregationen svare hvis nogen spørger om notifikationen fra 1995 stadig er gældende?," hans svar var...

"Situationen har ændret sig"

Kardinal Joseph Ratzinger som var prefækt for Troslærekongregationen, havde en afklarende dialog med Vassula Ryden. Denne afklarende dialog er dokumenteret - på opfordring af samme Kardinal Joseph Ratzinger - i Sandt Liv i Gud budskabernes trykte bind.

Af Kardinal Ratzingers brev fremgår, at Troslærekongregationens holdning imod Vassula og hendes skrifter er ændret (i forhold til notifikationen fra 1995). Kardinalen opfordrer alle til at læse svarene på de spørgsmål, som Troslærekongregationen havde stillet Vassula Ryden.


1995/1996

Offentliggørelse af en såkaldt Notifikation, der udtrykker forbehold ift. Vassula Rydéns erfaring og budskab - se

http://www.ewtn.com/library/curia/cdfrydn1.htm (?)

 

1996

På YouTube kan man også se et filmklip fra 1996 - hvor Pave Johannes Paul II ved angelus bønnen hilser en gruppe Sandt Liv i Gud pilgrimme fra Spanien. Se her:

http://www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg&feature=player_detailpage 

2002-2004

Dialog mellem Vassula Rydén og Troslærekongregationen, se www.tlig.org/cdf<http://www.tlig.org/cdf. (?)

2004/2005

Da Kardinal Joseph Ratzinger, nu Pave Benedict den XVI, blev spurgt i 2005: "...hvordan vil Troslærekongregationen svare hvis nogen spørger om notifikationen fra 1995 stadig er gældende?," hans svar var...

"Situationen har ændret sig"

Kardinal Joseph Ratzinger som var prefækt for Troslærekongregationen, havde en afklarende dialog med Vassula Ryden. Denne afklarende dialog er dokumenteret - på opfordring af samme Kardinal Joseph Ratzinger - i Sandt Liv i Gud budskabernes trykte bind.

Af Kardinal Ratzingers brev fremgår, at Troslærekongregationens holdning imod Vassula og hendes skrifter er ændret (i forhold til notifikationen fra 1995). Kardinalen opfordrer alle til at læse svarene på de spørgsmål, som Troslærekongregationen havde stillet Vassula Ryden.

Se http://bedegrupper.dk/dk/messages/Sandt_liv_i_gud.qxd.pdf (?)(side 10-54, dansk udgave).

På hjemmesiden http://www.cdf-tlig.org er der en komplet rapport for det afklarende audiensmøde der fandt sted den 22. november 2004 mellen Vassula Ryden og Kardinal Joseph Ratzinger i Vatikanet. Rapporten indeholder tillige et fotografi af Vassula sammen med Kardinal Ratzinger ved det afklarende audiensmøde. 

 

2005

I 2005 får de samlede budskaber ”Nihil Obstat” og ”Imprimatur”. 


2007

I 2007 udsender den nye præfekt for Troslærekongregationen et forvirrende notat til biskopperne. Generalvikar p. Lars Messerschmidt har på den baggrund udarbejdet et notat som redegør for hvorledes brevet fra Kardinal Levada af 25. januar 2007, som er stilet til Kirkens biskopper, skal forstås af de troende.

Generalvikar p. Lars Messerschmidt konkluderer i sit notat følgende:
Enhver officiel skrivelse fra en kirkelig myndighed skal læses omhyggeligt, dvs. man skal prøve at forstå, hvad den siger, og hvad den ikke siger. Man må ikke tillægge den en mening, den ikke giver udtryk for. Man må naturligvis heller ikke lade den sige mindre, end den ønsker at sige. At Troslærekongregationen fortsat udtaler sig om sagen, viser, hvor svært det er, ja måske umuligt, for hele Kirken at nå til enighed om noget så vigtigt som at konstatere Guds fortsatte dialog med sin Kirke, når den bliver konkret som i Medjugorje og hos Vassula. Kirkens rolle er altid at være forsigtig uden at 'udslukke Ånden' (1. Thes. 5,19-20) og at vejlede til at høre de profetiske budskaber på rette måde. Troslærekongregationens holdning er således stadig (igen?) forbeholden uden at være fordømmende. Den enkelte biskop og den enkelte troende må på denne baggrund foretage sin egen åndelige vurdering.”

 

2009

I 2009 udtaler Kardinal Napier følgende:
"It is therefore reasonable to state categorically that as far as the Church is concerned Vassula poses no threat to the Catholic Faith whatsoever (dansk oversættelse: ”Vassula udgør på ingen måde nogen trussel mod den Katolske tro”). Indeed the messages which are communicated through her are consistent with the Church’s own call to repentance and a return to the basics of the faith, in particular the basic prayers such as the Rosary and other devotions once so common in the Catholic family and parish spiritual life."

Kardinal Napiers komplette officielle brev kan læses her: http://www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cardinal-napier/ 

 

 2010

For kort tid siden, d. 20. september 2010 skrev Ærkebiskop Ramon C. Argüelles et åbent brev til alle Filipinere, hvor han opfordrer til at læse og meditere over Sandt Liv i Gud budskaberne, ligesom han omtaler frugterne af bedegruppernes virke.

Hyrdebrevet kan læses her:

Ovenstående er dokumentation for budskaberne ikke strider mod den katolske troslære. Dette understøttes af de mange udtalelser fra kardinaler, ærkebiskopper, biskopper, præster og andre gejstlige, som kan læses i listningen her:

http://www.tlig.org/print/en/testimonies/churchpos/

 

17. Marts 2011

Patriarkatskontoret i Istanbul offentliggør en kritisk stillingtagen til Vassula.

Som læsere af Sandt Liv i Gud bøgerne vil mange sikkert have hørt om den medelelse, der er publiceret af Patriarkatskontoret i Istanbul den 16. marts 2011. Skrivelsen er af visse kommentatorer blevet tolket som en ekskommunikation, hvilket ikke er tilfældet. Ligesom Notifikationen fra den Katolske Kirke i 1995 ikke indebar nogen fordømmelse, idet en klar fordømmelse er en juridisk proces, der indebærer en høring af den anklagede med mulighed for et forsvar, er den ortodokse ekskommunikation ligeledes en formel proces, der indebærer forskellige trin, bl.a. også at den anklagede høres og får lejlighed til at forsvare / klargøre sig, og en sådan proces har ikke fundet sted.

Skrivelsen er jo naturligvis smertelig. Men den er også forventelig, ikke mindst fordi kvindelige profetskikkelser som Vassula er så sjældne i den ortodokse tradition. Lad os bede til, at skrivelsen følges op af en seriøs dialog, ligesom det var tilfældet med dialogen mellem Vassula og den Katolske Kirkes Troslærekongregation - se

www.cdf-tlig.org.

En officiel kommentar fra den internationale forening af Sandt Liv i Gud kan læses her:

http://www.defending-vassula.org/orthodox-patriarchate-commentary.

En dansk oversættelse kan læses her:

Fr. John Abberton, eksorcist fra England forsvarer Vassula i sin blog på baggrund af pressemeddelelsen fra Patriarken af Konstantinopel fra marts 2011. Indlægget kan læses her:
http://yorkshireshepherd.blogspot.com/2011/03/defending-vassula-again.html
 

Vassula og den græsk ortodokse Kirke


Erklæring fra SLIG Stiftelsen (Statement from the Foundation for True Life In God)

Geneve, april 2012
 

Kære Alle

I erindrer nok fra vore tidligere meddelelser, at Vassula uberettiget er blevet stemplet som ”ekskommunikeret” fra sin Kirke, Den græsk ortodokse Kirke. Denne ukorrekte erklæring er blevet offentliggjort vidt og bredt i forskellige medier, for størstedelens vedkommende med relationer til Kirken men især på den webside, som vildledende har adressen www.infovassula.ch. (?)

Det var nødvendigt med den belgiske civilret for at få ophavsmanden til denne webside, Maria Laura Pio Cafaro, til at indrømme, at det var en falsk erklæring og undskylde.

Dette har hun gjort i et formelt dementi. På vor anmodning har Maria Laura Pio indvilliget i at offentliggøre dette dementi på sin webside i de næste 12 måneder og endvidere henvende sig til den belgiske bispekonference, til hvem hun skriftligt annoncerede den falske erklæring forud for et økumenisk møde i Namur (Belgien), hvor Vassula var inviteret til at tale (marts 2011).

På vegne af Vassula vedhæfter Stiftelsen hermed en konklusionserklæring til denne uheldige sag, som vi beder jer om at offentliggøre vidt og bredt igennem SLIG’s kommunikationsveje. Det skal være kendt, at Vassula stadig er medlem af sin Kirke.

Denne strid, som krævede støtte fra vor SLIG familie, er vundet, og Stiftelsen ønsker at takke jer alle; men lad os være opmærksomme på, at stridighederne endnu ikke er ovre, og vi skal fortsætte med at kæmpe for, at Vassulas legitime rettigheder bliver hørt.

Tak for hjælpen med at genoprette sandheden.

Guds velsignelse

Albert Müller

[Konklusionserklæringen]

 

Den falske erklæring, ”Vassula ekskommunikeret”, er omsider afsløret.

Nyheden om Vassulas påståede ekskommunikation blev offentliggjort i marts 2011 på en webside, som misvisende kaldes www.infovassula.ch (?), af dens ophavsmand, Maria Laura Pio Cafaro. Den falske erklæring er også blevet udbredt og viderebragt især af kirkerelaterede medier og har derved angrebet Vassula Rydéns og Stiftelsen for Sandt Liv i Guds ære og anseelse.

Maria Laura Pio Cafaro har nu udstedt følgende dementi og undskyldning i overensstemmelse med en retssag i Belgiens Civilret:
 

FORMEL DEMENTI: Patriarkatets dokument er ikke et dekret om ekskommunikation af fru Rydén.

I perioden 24. marts til 14. april 2011 blev der på denne webside opslået information, som var offentliggjort på diverse ortodokse hjemmesider med angivelse af, at et dokument, dateret den 16. marts 2011 fra det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel, var en formel ekskommunikation af fru Rydén. Denne information har vist sig at være usand. Det var først den 14. april 2011, at jeg blev opmærksom på de kirkelige argumenter, som satte spørgsmålstegn ved denne fortolkning, da dokumentet viste sig ikke at være resultatet af den påkrævede kirkelige procedure for en formel ekskommunikation. Jeg rettede derfor omgående artiklen. Jeg har inderligt fortrudt denne fejl, da det er min intention altid at give korrekt information.

Maria Laura Pio – 27. februar 2012.


Dette dementi og undskyldningen blev afkrævet og givet på grund af den alvorlige skade på Vassula Rydéns og Stiftelsen for Sandt Liv i Guds omdømme og integritet, som er forvoldt af de ærekrænkende og usande erklæringer, der er offentliggjort af Maria Laura Pio Cafaro og dem, der ligeledes har vildledt deres læsere og tilhørere, navnlig:

- Mgr. Denis Lecompte, Coordinateur national de "Pastorale, Nouvelles Croyances et Dérives sectaires", France

- Fr. François-Marie Dermine, Italien, i sit program: Carismatici, sensitivi e medium på Radio Maria Worldwide

- M. Roland Noé, chefredaktør for internet siden, Kath.net på tysk

- De svenske aviser Kyrkans Tidning og Världen Idag

Mgr. Lecomptes og Fr. Francois-Marie Dermines erklæringer blev udbredt og gengivet i kirkelige kredse, især i Den romersk-katolske Kirke op til de nationale bispekonferencer.

Efter så sørgeligt at have vildledt en verdensomspændende tilhørerskare og i processen skadet deres egen troværdighed inviteres alle disse mennesker til at efterligne Maria Laura Pio Cafaros handling og udsende en undskyldning til deres tilhørere og læsere.

Denne præciserende erklæring er udstedt og offentliggjort af Stiftelsen for Sandt Liv i Gud på vegne af Vassula Rydén.


STIFTELSEN FOR SANDT LIV I GUD

Geneve, april 2012.

 

Generelt

Endelig er der en hjemmeside, der går i dybden med de spørgsmål, der er omkring Vassula, som den troende er velkommen til at studere nærmere.
Se http://www.defending-vassula.org/