Beth Myriam

In 1998, Vassula Rydén was inspired, through a vision, to initiate a project to feed the poor in the Holy Land. In the vision, she was shown a ‘narrow’ doorway in which our Blessed Mother was standing, holding the baby Jesus. A short time later, a series of seemingly independent happenings came together to help this project to begin.... 
Læs mere og besøg hjemmesiden: 
https://bethmyriam.org/

Donationer til Beth Myriams projekter:
https://bethmyriam.org/donate-now/

Jesus Siger:

.....lyt nu til Mig, og skriv disse ord: etablér vore Beth Myriams overalt, hvor du kan; opløft de nedtrykte og hjælp de forældreløse, beskyt Mig, red Mig fra rendestenen, giv Mig tag over hovedet og giv Mig at spise, løft af Min byrde og udmattelse, støt Mig og anspor Mig; alt, hvad du gør for den mindste af Mine brødre, det gør du for Mig… Jeg velsigner alle, som støtter Mit liv, må de forblive dydige og kærlighedsfulde, Jeg er med jer … ic; 

(27. marts 2002)