Af.: Sandt Liv i Gud

Brevet

" dette Værk er beviset på Min overstrømmende Kærlighed."

Jesus, den 17. december 1997


Det er mig, Yahweh
Sebaoth, der taler til jer;

5.02.1987

"Jeg er død, jeg er opstået, jeg er
den første og den sidste;
enhver, som tror på Mig, vil få evigt liv;
Jeg lever for evigt og i herlighed,
og jeg har nøglerne til
døden og Hades. »

(12.02.1996)

Nyheder!!

Kære læsere,

 • Vi udgiver nu Brevet, som er et nyt format til at formidle SLIG bud-skaberne. Brevet bygger på et fransk-schweizisk initiativ med forskellige temaer, tilpasset dansk kontekst. Vi regner med udgivelse hver anden måned. Vi håber, det vil glæde jer og at det må bære frugt for jer læsere af SLIG. Måske kan det fungere som et evangeliseringsredskab: Print det og giv det til nogle, du tænker, kunne have glæde af det. Det kan sættes op på ét A4-ark, trykt på begge sider, foldet på midten. Eller send det som pdf.
 • Et væld af ressourcer ligger nu klar på dansk på den internationale hjemmeside for Sandt Liv i Gud under ww3.tlig.org/da
 • Du kan bl.a. få adgang til alle bud-skaberne på dansk i kronologisk orden: ww3.tlig.org/da/budskaberne/bud-skaberne-efter-dato
 • Vidste du, at der er en dansk Facebook-side med løbende opdateringer? Du finder den her: www.facebook.com/SandtLiviGud.dk

Bøn for alle nationer

Lovet være Herren, fordi Du åbner Himlenes porte
for at udøse fra Dine Forråd, denne Skjulte Manna (apg 2,17),
som er reserveret til vore Tider;
nej, det var ikke Moses, som gav brødet fra Himlen,
det var Dig, Fader, som gav os det Sande Brød,
og ligesom Din Søn, Jesus Kristus, er Livets Brød,
giver Helligånden os også føde, for alt Brød, der kommer ned fra Himlen, er Liv;
det står skrevet i Skrifterne: alle dine sønner skal være
oplært af Herren (Es 54,13), og kød og blod kan ikke åbenbare Sandheden,
medmindre Sandheden bliver givet af den Eneste Ene,
som grundlagde Sandheden og indprentede Den i vore hjerter;

(8.04.1991 - uddrag)

 

Dine forfædre spiste manna i ørkenen ...

Budskab til bedegrupperne fra 24. januar 1991 (uddrag):

Jeg giver jer mange tegn, for at I må tro, at disse er dagene, hvor Min Ånd bliver udgydt over hele menneskeheden som aldrig før, så I, som stadig vakler mistroiske og tvivlende og beder Mig om at give jer et tegn, som viser jer, at disse Budskaber, imellem andre som spredes i verden, kommer fra Mig, sandelig siger Jeg jer igen: det var ikke Moses, som gav jeres forfædre brød fra Himlen, men Min Fader; det var Ham, som gav dem brød fra Himlen; det er Min Fader, som giver jer føde, for Guds Brød1 er det, der kommer ned fra Himlen og giver verden liv;

Jeres forfædre spiste manna i ørkenen; og Jeg gav allerede skarerne en forsmag på Min Eukaristi, Jeg mangfoldiggjorde brødene for at bespise dem; som Jeg giver jer Mit Legeme for at give jer Liv, mangfoldiggjorde Jeg også fiskene, et symbol på Mit Navn, et symbol på Den-Som-Giver—Jer-Føde, et symbolsk tegn på Mit Navn: ICqUS som betyder: Jesus Kristus, Guds Søn og Frelser; så Jeg siger jer i dag med alvor, at Budskaberne, som Min Ånd øser ud over alle nationer, er ikke bare ord, de er Ånd, og de er Liv; har I ikke læst, hvad Skriften siger: “nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra Himlen;”2 er disse tegn ikke nok til at overbevise jer? i dag nærer Jeg jeres indre ørken med Himmelsk Brød, endnu en mirakuløs føde, en Mirakuløs Føde, som ikke går til grunde, men opliver jeres ånd, for som jorden får friske ting til at gro, som en have får sædekorn til at skyde op, sådan genaktiverer Min Herlige Mad i jer: Liv, iver og hengivenhed; ligesom en gnist kan give ild, sådan kommer Min Helligånd ned over jer for at genoplive denne blafrende flamme inden i jer til en fortærende Kærlighedsild;

1 Jesus mener Helligånden

2 2. Mosebog 16:4

Forresten... Hvad med Eukaristien?

Min Nåde åbenbarer Jeg for jer, og frelsen er blevet givet til jer af Min Søn Jesus Kristus. For at sætte jer fri, ofrede Han sig selv for jer. For at I kan dele et Guddommeligt Liv, indstiftede Han den Hellige Eukaristi for at helliggøre jer og gøre jer til deltagere i Hans Legeme og Blod. Det er ikke blot brød og vin, du spiser af, men du tager del i Gud selv. Hvis bare du ville reflektere over dette mysterium og forstå det fuldt ud! Den utilgængelige Gud er tilgængelig for dig. Den usynlige Gud er synlig for dig og er klar til at guddommeliggøre dig. Han, hvis storhed overgår alle englekræfter og alle væsener og alt, hvad der er blevet skabt, står til din rådighed, skabelsen! Gud selv tilbyder sig selv til dig for at genoprette din guddommelighed og guddommeliggøre din sjæl til at gå ind i evigt liv. (30. juni 1999)


Lad os bede til Maria...

O Kongelige Jomfru,
uadskilleligt forenet med Jesu Hjerte,
jeg tilbyder Dig alle verdens syndere,
som krænker Din Søn
i det Velsignede Sakramente,
må de, som rammer Ham,
blive tilgivet af Gud
ved Din Uskyldighed,
Din Lyksalighed og Dit Søde Hjerte,
som blev Guds Helligste Tabernakel:
amen;
(9.04.1998)

"Uddrag fra et tv-interview af Vassula i
Beirut med fader Daoud Kaoukabany den
6.10.2000"

Fader Daoud: Det budskab, I modtager og spreder, er et budskab, der er i harmoni med det budskab, der spredes af Kirken, i total lydighed mod Kirken.

Vassula: Helt, absolut. Gud minder os om mange ting. Hvis Gud taler, er det fordi der er et stort frafald; Gud griber altid ind, når noget går galt. Han minder os om, at der i Kirken er de hellige sakramenter; Eukaristien er meget vigtig, Kristi tilstedeværelse i hostien, fællesskabet; bodens sakramente: Du er nødt til at gå til skrifte. Det minder os om mange ting, men lad os sige, at budskabet får os til at trænge mere ind i Kirken og trænge mere ind i Gud. Det er mysteriet.

Det er her, budskabet om Sandt Liv i Gud hjælper os. Det hjælper os til at trænge meget dybere ind i Gud for at besidde Ham, for at lade os besidde af Gud, i en fortrolighed af guddommelig kærlighed. Det er en guddommelig kærlighed og en kongelig forening med vores Gud, vores Skaber. Og det er en enkel lære: hvordan man nærmer sig ham, hvordan man bliver fortrolig med Gud, at tale til ham med vores hjerter, med enkelhed, et barns enkelhed. Hvis vi nærmer os ham på denne måde, kan vi kende Gud, ellers kan vi tale om Gud hele vores liv uden at kende ham.

Vidnesbyrd fra en læser

En fortrolig relation

Jeg blev født i 1967 af praktiserende katolske forældre og gik i kirke hver uge, indtil jeg var omkring 21 år gammel. Efterfølgende havde modgang gjort mig til ateist. Mens jeg læste en tekst på internettet, gav Gud mig troens nåde ved at få mig til at forstå, at han virkelig eksisterer, og at vi lever i de sidste tider (som jeg forvekslede med verdens ende). Samme dag fangede en sætning, der var inspireret af Johannesevangeliet, min opmærksomhed: »Den, der elsker mig, holder mine ord og følger mine befalinger.« Da indså jeg, at jeg havde glemt de 10 bud.

Mens jeg søgte efter dem på internettet, opdagede jeg hjemmesiden for True Life in God , hvor jeg også fandt apokalyptiske budskaber. Bagefter lagde jeg budskaberne til side for en stund for at fokusere på Guds ord og læse Det Nye Testamente. Da jeg gik tilbage til budskaberne og så instruktionen om at læse dem fra begyndelsen, følte jeg, at jeg genlæste Det Nye Testamente, og jeg så mange tegn på ægthed i dem. Forvisset om, at budskaberne kommer fra Gud, lod jeg dem forme mig, og jeg følte en stærk stræben og et stærkt ønske om at behage Gud ved at gøre alt, hvad Han beder om i budskaberne, såsom at bede de katolske og ortodokse rosenkranse, vende tilbage til eukaristien og frem for alt angre og bede om tilgivelse gennem forsoningens sakramente. Jeg begyndte straks at give almisse, faste, være tro mod paven og Jomfru Maria, meditere over ordet osv.

Jeg har læst en passage fra Bibelen og et budskab fra Sandt liv i Gud hver dag siden 8. marts 2009. Jeg længes efter kristen enhed, idet jeg ved, hvor dyrebart dette er i Guds øjne. Som sædvanlig gjorde jeg alt dette forkert. Men da jeg læste videre, blev mine fejl åbenbaret for mig en efter en, som om budskaberne var blevet givet direkte til mig. Det er derfor en fortrolig relation, der etableres mellem Gud og hver læser, der har genkendt ham.

DC - Quebec - Canada

Beth Myriam

Nogle nyheder fra Beth Myriam fra Mexico City i Mexico

Julietta Mena og Hilda Farah er ansvarlige for det BM, som begyndte i 2006. De støttes af en bedegruppe på 8 til 10 personer og omkring 25 frivillige. Omkring 600 mennesker nyder godt af denne BMs hjælp og modtager hver 2. uge i måneden de basale fornødenheder. Der er også briller, tæpper, stole til handicappede, køkkenredskaber, tøj, daglige varme måltider til syge børn og deres familier.
Under Covid-19-pandemien blev BMs bistand udvidet til yderligere to fattige områder: Las Tablas (nær en kommune, der allerede tjener i Mexico City-området) og La Viga (det fattigste samfund i en kommune kaldet Huixquilucan). De støtter 500 familier med madkurve til at brødføde omkring 2500 mennesker.

Hvis du gerne vil give en donation, inviterer vi dig til at besøge hjemmesiden for Beth Myriam Charity Houses www.bethmyriam.org hvor du kan donere med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel ved at klikke på afsnittet "Donate".


Vidste du?

 • Du kan lytte til alle Budskaberne, foredragene, vidnesbyrdene, mm. i podcast-radioen Sandt Liv i Gud : www.tligradio.org i en række sprog. Du kan også downloade alt fra hjemmesidens bibliotek

FAQ (Ofte stillede spørgsmål) - dk@tlig.org er svaret

 • Ønsker du også at modtage "BREVET" via e-mail? dk@tlig.org
 • Kender du nogen, der ville være glade for at modtage det (via e-mail) eller for at opdage Arbejdet Sandt Liv i Gud? dk@tlig.org
 • Er du tilmeldt SLIG nyhedsbrevet på dansk? dk@tlig.org
 • Vil du gerne deltage i en bønnegruppe i nærheden af dig? eller starte en? 2 eller 3 personer er nok! Skriv til dk@tlig.org
 • Hvor kan jeg få Budskabernes Bog med titlen "Sandt liv i Gud" (med Kirkens Nihil obstat og Imprimatur)? Kontakt dk@tlig.org
 • Du er velkommen til at indsende dit vidnesbyrd: dk@tlig.org

Kontakt

Foreningen Sandt Liv i Gud Danmark:
dk@tlig.org, tlf.: +45 22 62 12 75