Forbønner

Til Foreningen Sandt Liv i Gud's arbejde ønskes der p.t. forbøn til følgende emner:

Forbøn for Jesus og Vassulas intentioner

Vassula modtog 13. marts følgende budskab fra Jesus ang. corona-virus: 

13. marts 2020 

Jesus siger: kald folk sammen og sig til dem: uden anger og sandfærdighed i jeres bøn vil dette onde vare længere, end I tror; vend jer til Mig, jeres Gud og angre; en oprigtig og universel bøn vil nå Mig, jeres Gud; faste vil bortstøde dæmoner; hvilket som helst offer vil være kærkomment for Mig; frakast jeres sløve ånd og opgiv jeres onde veje, og slut fred med Mig, jeres Gud; lad Mig høre: ”Herre, forbarm Dig over mig, en synder!” og jeg vil vise barmhjertighed; og Jeg vil overøse jer med velsignelser; kom, frygt ikke; Jeg lytter… ic 

Vassula skriver: Gud vil lytte, hvis vi angrer og forandrer vore liv fra at være lunkne mod Gud, og Han vil være nådig og skænke os fred; vi vil bede for verden; bed Ham om at åbenbare Sit Ansigt og lyse over os; bønfald Ham om at være nådig mod vore ydmyge bønner… vi burde også bede for, at Hans budskab i Sandt Liv i Gud må spredes hurtigt og blive ydmygt modtaget, som det blev modtaget af jer; bed særligt for Italien, fordi Sandt Liv i Gud budskaberne, som jeg tidligere har forklaret, faldt for døve øren og blev udsat for forfølgelse;

- For evangelisering

- For Danmark 

- Helbredelse for:
Vibeke (øjne), Jonna (leddegigt, knogleskørhed og -fraktur), Frank (ET blodsygd.), Gunnleyg (lungekræft), Tanja og familie. Jette (el-overfølsomhed og retssag). Inger (Hoved)