Vassula Rydéns besøg i Danmark fredag 2. juni

Vassula Rydén er på mission i de Nordiske lande – Danmark, Færøerne, Island, Grønland, Norge, Finland og Sverige – fra 1-17. juni. Fredag 2. juni gæster hun Danmark.

Fredag 2. juni bliver der celebreret en messe kl. 11.00 ved pastor Lars Messerschmidt i Skt. Knud Lavard Kirke på Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kongens Lyngby. Alle er velkomne!

Fredag 2. juni kl. 19.00 taler Vassula Rydén om Sandt Liv i Gud Budskaberne i Københavns Kulturcenter på Drejervej 15, 2400 København NV.

Program for fredag aften kl. 19.00:

Arrangementet starter kl. 19.00. Vassula holder sit foredrag på engelsk med dansk tolkning. Der vil blive vist video fra Vassulas mission, True Life in God pilgrimsrejser og Beth Myriam (Marias hus). Som afslutning på arrangementet vil Vassula bede en bøn for helbredelse og befrielse for alle. Efter Vassulas foredrag vil der være mulighed for at købe bøger, DVD, reproduktion af Vassulas malerier m.m.

Venligst husk at sende brochure og det vedhæftede info-materiale til alle, I tænker kunne være interesserede. Tag familie og venner med, og kom i god tid!

Brochure:

Find og download forneden en brochure/flyer, der kort informerer om arrangementet fredag 2. juni samt om Vassula og hendes mission. Vi har fået papirtrykt 500 eksemplarer af en denne meget fine brochure i A5-format, der er til omdeling i hele Danmark; de er nu også trykt på engelsk!; og tillige trykt i A4-format til opsætning. Vi vedhæfter brochuren (bagside og forside) i elektronisk format med dette nyhedsbrev.

 

Du kan gratis rekvirere dette trykte materiale hos Frank: frank@bjergkilde.dk eller tlf. 2262 1275.

”Vi-Os”

  +++